Utleiebetingelser

  • To dager / helg 1,5 x grunnleien
  • Tre dager 2,0 x grunnleien
  • Fire dager 2,5 x grunnleien
  • 1 uke 3,0 x grunnleien
  • 2 uker 3,6 x grunnleien
  • 3 uker 4,0 x grunnleien
  • Pr. påfølgende uke 0,5 x grunnleien

Opprigg/nedrigg, frakt og forsikring kommer i tillegg.

Priser/grunnleie på aktuelle utleieløsninger gis ved forespørsel.