Utleiebetingelser

Utleiebetingelser

To dager / weekend 1,5 x grunnleien
Tre dager 2,0 x grunnleien
Fire dager 2,5 x grunnleien
1 uke 3,0 x grunnleien 2 uke 3,6 x grunnleien 3 uke 4,0 x grunnleien
pr. påfølgende uke 0,5 x grunnleien

Last ned her: Utleiebetingelser