Sandefjord Håndball – Jotunhallen – September 2020

Sandefjord Håndball – Jotunhallen – September 2020

Mediasystem AS har levert en 15 kvm P4.8mm LED storskjerm (3m x 5m) for scoreboardløsning og visning av kameraproduksjon og markedsføring/sponsorinnhold..

VI har også levert div utstyr for videomiks til fleksible innholdsløsninger på storskjermen.

Mediasystem AS takker Sandefjord Håndball for oppdraget.